U službi mušterija, a na ponos grada

BEOGRADSKI 1-9801 - matematika dobre usluge

9801

DVA IMENA ISTOG KVALITETA

Iza popularnog imena BEOGRADSKI 1-9801 kriju se dva taksi udruženja BEOGRADSKI TAKSI VOZAČI doo i BEOGRADSKI POSLOVNI TAKSI doo koji prevoze putnike po istim, standardnim gradskim cenama i sa istim, visokom nivoom usluga.

BEOGRADSKI TAKSI VOZAČI + BEOGRADSKI POSLOVNI TAKSI = BEOGRADSKI 1-9801 TAKSI

VAŠ BEOGRADSKI TAKSI

BEOGRADSKI 1-9801 je taksi asocijacija koja je projektovana tako da se zasniva na iskrenom poverenju i zadovoljstvu svojih mušterija, stalnom unapređivanju kvaliteta svojih usluga i istrajnom poboljšanju položaja i kooperativnosti svojih članova. Jednom reči, uigrani tim onih koji vole svoj grad i onih koji znaju da bez fer odnosa, strpljivog rada i vizije nema ni uspeha.

Stvar je sasvim jasna: misija BEOGRADSKOG 1-9801 je stvaranje vrhunski organizovanog i modernog evropskog taksija koji bi svojim izuzetnim poslovnim osobinama postao jedan od prepoznatljivih gradskih simbola na korist gostiju, građana i samih taksista.

Svi za jednog, jedan za sve
Za vožnju punu osmeha

BEOGRADSKI 1-9801- DRUGE POŠTUJE, SEBI VERUJE

Istovremeno sa širim ekonomskim i društvenim tranzicionim "pretumbacijama", promenili su se i zbirni uslovi za obavljanje taksi-delatnosti. Konkurencija se povećala i zaoštrila, a taksisti nisu više "slučajni prolaznici", "amateri" u potrazi za nekim drugim, "boljim" zanimanjem, već ljudi koji svoju karijeru hoće da započnu i završe u taksiju. Takmičenje za što bolju poziciju na taksi-tržištu i shvatanje taksi delatnosti kao vrlo ozbiljnog i trajnog profesionalnog opredeljenja predstavljaju izazove na koje se u BEOGRADSKOM 1-9801 oduvek računalo.

Naravno, asocijacija tu trku hoće da dobije istrajnim unapređivanjem i zaštitom položaja svojih članova, visokim standardom svojih usluga, potpunom brigom o sve širim zahtevima mušterija i pozitivnim građenjem svoga imena i imidža, a nikako nameštaljkama i saplitanjem konkurenata ili jeftinim "zamazivanjem očiju" mušterijama. BEOGRADSKI 1-9801 zna da bez investicija, stručnosti i predanog timskog rada nema napredovanja i uspeha. Zato se isključivo bavi individualnim motivisanjem svojih članova i organizacionim osnaživanjem i usavršavanjem svoga funkcionisanja.

Stvar je sasvim jasna: BEOGRADSKI 1-9801 je posvećen konstantnom podizanju ugleda i rejtinga vlastitih redova.